Creating sustainable growth.

Duurzaamheid, de sleutel tot groei op lange termijn.

Duurzame leiders zien het grotere geheel en zijn tegelijk stevig gegrond in de samenleving, de economie en hun organisatie. Ze nemen verantwoordelijkheid en maken bewuste keuzes, ook in functie van milieu, maatschappij en governance (ESG). Duurzame organisaties zorgen ervoor dat hun missie en visie in lijn zijn met die van hun mensen. Onze multidisciplinaire experts zetten praktijkonderzoek, academische expertise en een no-nonsense attitude in om duurzame leiders en organisaties te ontwikkelen. #vertrouwen

duurzame groei.

Duurzame leiders.

Duurzame leiders zijn steeds alert en nemen hun verantwoordelijkheid. Ze zien het grotere geheel waarmee verantwoord en gewetensvol moet worden omgegaan. Tegelijk zijn ze stevig geaard in de samenleving, de economie en hun organisatie. Met hun kijk op het collectief, overzien ze vanuit een brede optiek het sociale systeem van hun team, organisatie en de wereld daarbuiten.

Linkx helpt leiders om bewuste keuzes te maken en de juiste voorwaarden te creëren voor duurzame groei. Waar nodig challengen we de status quo en bieden we nieuwe perspectieven aan. Ons doel is om leiders te ontwikkelen die alert kunnen schakelen in deze snel evoluerende hybride wereld.

Ontdek ons aanbod >>

Duurzame organisatie.

Duurzame organisaties weten dat hun missie, visie en strategie gealigneerd moet zijn met die van hun mensen. Wij helpen dat te realiseren en zo een positieve cultuur en versterkende wisselwerking teweeg te brengen. Door samen richting eenzelfde doel te werken en daar vervulling in te vinden, ontsluiten we het maximale potentieel van uw organisatie en maken we duurzame groei mogelijk.

Linkx begeleidt organisaties op strategisch en operationeel niveau en faciliteert directies, raden van bestuur, management- en projectteams. Wij werken intensief samen om strategische vraagstukken te analyseren, de effectiviteit te verhogen en de connectie in uw team(s) te versterken.

Ontdek ons aanbod >>

Observe

Als geconnecteerde leider kan u schakelen in functie van de meest belangrijke vraag. Wat heeft prioriteit? Kijk eerst vanuit een meta-perspectief. Inventariseer de feiten en gebeurtenissen. Wat is uw (on)bewuste mening? Bewuste aandacht is daarbij key!

Kijkt u voldoende naar de realiteit? Ziet u wat reëel, gewenst en mogelijk is?

Link

Draai de zaken eens om en leg de verbanden. Kijk naar de boven- en onderstroom, korte en lange termijn, werkelijke, gewenste én mogelijke realiteit. Tussen wat u ziet en wat u vindt, zit mogelijks een verschil. Analyseer en inventariseer uw overtuiging t.a.v. wat u observeerde.

Wat is uw evaluatie? Welke link heeft u gelegd?

Rethink

Besef wat u denkt, en vorm een mening over wat u denkt. Kijk vanuit een ander perspectief en bepaal wat er echt toe doet. Bepaal welke drijfveren of behoeftes belangrijk zijn. Wat beslist u in functie van korte of lange termijn? Duurzaamheid vraagt om te her-denken op lange termijn.

Wat is er echt nodig of heeft prioriteit nu en in de toekomst?

Act

Consistent handelen, geeft vertrouwen en zelfzekerheid op lange termijn. Handel in functie van wat ertoe doet. Duurzame leiders kunnen schakelen als het moet en zich flexibel aanpassen om een toekomstbestendig verhaal te schrijven.

Kunt u meebewegen met de behoeftes en noden van onze hybride wereld?

Benieuwd naar onze webinars en open opleidingen?
Een keynote rond geconnecteerd leiderschap?